biy•yok•ha  

Noun | biyyokha, biyyokha


Definition

strawberry

Reversals

  1. strawberry