bik•ko ta•kaa•ka  

Noun | bikko takaaka, bikko taka:ka


Definition

apron

Reversals

  1. apron