chok•si tai•yi  

Noun | choksi taiyi, čoksi tayyi


Definition

round, white squash

Reversals

  1. squash