Tik•si  

Noun | Tiksi,


Definition

Texas

Reversals

  1. Texas