aa•po  

Noun | aapo, a:po


Definition

grandmother

Reversals

  1. grandmother

Examples

  1. my grandmother

    amaapo