tok•naa•wa  

Noun | toknaawa, tokna:wa


Definition

money

Reversals

  1. money