at•koi•boh•li  

Noun | atkoibohli, atkoybǒhli


Definition

thief

Reversals

  1. thief