to•wa bo•soh•ka  

Noun | towa bosohka,


Definition

garlic

Reversals

  1. garlic