o•ki  

Noun | oki, oki


Definition

water

Reversals

  1. water