tok•naw•laa•na  

Noun | toknawlaana,


Definition

gold coins

Reversals

  1. gold