oi•ba•thi  

Noun | oibathi, oybaɬi


Definition

rainwater

Reversals

  1. rainwater