ak•ko  

Pronoun | akko, akko


Definition

that one, he, she, they

Reversals

  1. that

Examples

  1. They are coming.

    Akkok ilmaakahim.

  2. What is that?

    Naasok ommi̱, akkok?