o•ki tal•ki  

Noun | oki talki, oki talki


Definition

ice

Reversals

  1. ice